Добре дошли на моя сайт!

Надявам се тази наша среща да Ви бъде полезна.

Казвам се Росен Сираков и съм Частен съдебен изпълнител с район на действие територията на Окръжен съд Кърджали, обслужващ общините:Кърджали, Момчилград, Крумовград, Кирково, Ардино, Джебел и Черноочене

Какво е Частен съдебен изпълнител?

Лице, на което държавата възлага принудителното изпълнение на частни и публични вземания и му дава правото да извършва следните основни действия :

•  да събира вземания на физически и юридически лица, а при възлагане от Държавата и публични вземания;

Кликни за уголемяване на снимката

•  извършва: въводи във владение /за недвижими имоти/, предаване на движими вещи, изпълнителни действия срещу длъжници, които са задължени да изпълнят определено действие;

•  налага обезпечителни мерки – запор/за движими вещи/ и възбрана /за недвижими имоти/;

•  по възлагане от пристъпилия към изпълнение заложен кредитор, извършва предаване на заложеното имущество или извършва продажба на такова;

•  извършва запечатване на помещения, оборудване, превозни средства в рамките на производството по несъстоятелност

 

ВАЖНО: Частното съдебно изпълнение е всъщност държавно изпълнение, осъществявано от държавата посредством лица, които не са нейни служители. С визането в сила на "Закона за частните съдебни изпълнители" държавата възложи на частните съдебни изпълнители широки правомощия в областта на принудителното изпълнение на частни притезания и публични вземания на територията на съответния окръжен съд.

Мисия.

За себе си съм избрал “ролята” да бъда пряк участник в подобряването на изпълнителния процес в Република България.

Да защитавам обществения интерес.

. Кликни за уголемяване на снимката

Кликни за уголемяване на снимката

Да предлагам висококачествени услуги в областта на принудителното изпълнение, отговарящи на високи професионални и етични стандарти.

Непрекъснато да усъвършенствам дейността си и да поддържам високото доверие и уважение на обществеността .

 

Да спазвам следните :

Принципи, от които ще се ръководя в дейността си:

•  Върховенство на Закона

•  Прозрачност в действията

•  Отговорност

•  Професионализъм

Визия.

•  налагане най-високи стандарти на професионализъм и етично поведение

•  стабилни и ефективни работни взаимоотношения с властите и институциите

•  поддържане активни връзки с широката общественост и медиите, насочени към утвърждаване положителния имидж и доверие в частното съдебно производство.

Кърджали   Кърджали   Кърджали  Кърджали  Кърджали  Кърджали  Кърджали   Кърджали   Кърджали  Кърджали  Кърджали  Кърджали  Кърджали   Кърджали   Кърджали  Кърджали  Кърджали  Кърджали  Кърджали   Кърджали   Кърджали  Кърджали  Кърджали  Кърджали  Кърджали Кърджали   Кърджали   Кърджали  Кърджали  Кърджали  Кърджали  Кърджали   Кърджали   Кърджали  Кърджали  Кърджали  Кърджали  Кърджали   Кърджали   Кърджали  Кърджали  Кърджали  Кърджали  Кърджали   Кърджали   Кърджали  Кърджали  Кърджали  Кърджали  Кърджали Кърджали   Кърджали   Кърджали  Кърджали  Кърджали  Кърджали  Кърджали   Кърджали   Кърджали  Кърджали  Кърджали  Кърджали  Кърджали   Кърджали   Кърджали  Кърджали  Кърджали  Кърджали  Кърджали   Кърджали   Кърджали  Кърджали  Кърджали  Кърджали  Кърджали Частен съдебен изпълнител Росен Сираков  Частен съдебен изпълнител Росен Сираков  Частен съдебен изпълнител Росен Сираков   Частен съдебен изпълнител Росен Сираков  Частен съдебен изпълнител Росен Сираков  Частен съдебен изпълнител Росен Сираков   Частен съдебен изпълнител Росен Сираков  Частен съдебен изпълнител Росен Сираков  Частен съдебен изпълнител Росен Сираков   Частен съдебен изпълнител Росен Сираков  Частен съдебен изпълнител Росен Сираков  Частен съдебен изпълнител Росен Сираков   Частен съдебен изпълнител Росен Сираков  Частен съдебен изпълнител Росен Сираков  Частен съдебен изпълнител Росен Сираков   Частен съдебен изпълнител Росен Сираков  Частен съдебен изпълнител Росен Сираков  Частен съдебен изпълнител Росен Сираков 

Кликни за уголемяване на снимката

Още снимки >>

ПАРТНЬОРИ.

„БАНКА ДСК“ ЕАД, "ОББ" АД, “ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“, „ИНВЕСТБАНК“АД, „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД, „ПРОКРЕДИТ БАНК /БЪЛГАРИЯ/АД, „ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ” АД, "СЖ ЕКСПРЕСБАНК"АД, "СИБАНК" АД, "АЛФАБАНК" КЛОН БЪЛГАРИЯ, "РАЙФАЙЗЕНБАНК" АД, БАНКА“ПИРЕОС“, ЗК„БЪЛГАРСКИ ИМОТИ“, "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" , „ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД , „ПРОФИЛИНК” ООД „ЕВРОМАРКЕТ“ АД, „ЕВРОКРЕДИТ” ЕАД „СОФИЯ ФРАНС АУТО“АД, „КРЕДИБУЛ“ АД, "ПЕТРОЛ" АД, , „СКАНИЯ ФАЙНАНС БЪЛГАРИЯ” ЕООД, „МОТО ПФОЕ” ЕООД, „ИНТЕРЛИЙЗ” ЕАД, „БРЕНТАГ БЪЛГАРИЯ” ЕООД ЕВН БЪЛГАРИЯ АД, ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД, АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА ООД, „ЕОС МАТРИКС” ООД, ОТП ФАКТОРИНГ, ОБЛАСТНИ ИНСПЕКЦИИ ПО ТРУДА – КЪРДЖАЛИ, ХАСКОВО,ПЛОВДИВ, НАП – КЪРДЖАЛИ, ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ, МНОЖЕСТВО АДВОКАТСКИ ДРУЖЕСТВА И ДР.